Upotreba psihoaktivnih supstanci u periodu adolescencije Adolescencija se smatra fazom  najvećeg  rizika  od započinjanja  sa  upotrebom  psihoaktivnih  sredstava: cigareta, alkohola  i ilegalnih... 4 decembra, 2022 PROČITAJTE VIŠE Responzivna briga majke “Responzivna briga” majke prema detetu Zašto je veza između majke i deteta (još od najranijih dana) tako jedinstvena i od formativnog... 14 novembra, 2022 PROČITAJTE VIŠE Suicidnost mladih Šta je to što karakteriše suicidnost i autodestruktivno ponašanje kod mladih?

Lakoća sa kojom se adolescenti...
1 septembra, 2021 PROČITAJTE VIŠE
Šta je perinatalna depresija? Perinatalna depresija je vrsta depresije koja se može javiti ili tokom ili nakon trudnoće (obuhvata prenatalnu... 26 januara, 2021 PROČITAJTE VIŠE

Pogledajte teme

  • Roditelji27
  • Deca55
  • Adolescenti26