6 Strategija efikasnog učenja

Razlozi za neuspešno učenje su mnogobrojni. Jedan od često pomenutih razloga poslednjih godina jeste prokrastinacija ili odlaganje učenja. Ona može biti posledica mnogih uzroka kao što su strah od neuspeha, negativni perfekcionizam i sl., a takođe i svi ovi uzroci se mogu samostalno izdvojiti kao krivci neuspešnog učenja.

    Preuzmi dokument