Adolescenti

Emocionalne promene kod adolescenata

Svima je poznato da kada dete uđe u period adolescencije ono u stvari ulazi u period burnih emocionalnih promena. Emocionalne promene kod adolescenta karakteriše izmenjen način doživljavanja sebe i sve veća  sposobnost da se funkcioniše nezavisno. S obzirom da u ovom periodu dolazi i do kognitivnog i celokupnog intelektualnog sazrevanja, promene koje se dešavaju adolescentu utiču na to da adolescent počinje da doživljava sebe na drugačiji i složeniji način. Njihov doživljaj sebe postaje apstraktniji pa oni postaju zainteresovani za sopstvenu ličnost i oblike svog ponašanja.

U ovom periodu adolescent uspostavlja identitet. Proces formiranja identiteta počinje od rodjenja i on traje sve dok osoba živi sa drugim ljudima ali u adolescenciji njegovo formiranje je najdinamičnije. Nov način razmišljanja adolescentu daje mogućnost da shvati ko je i šta ga čini jedinstvenim. Zato uspostavljanje identiteta se vidi kao jedan od zadataka u ovom periodu. Identitet sadrži dve komponente: verovanje o sebi, koje uključuje karakteristike, uloge, ciljeve, interesovanja adolescenata, vrednosti, religiozna ili politička uverenja i sl. i ta komponenta se naziva self – koncept; a druga komponenta identiteta je samopoštovanje, odnosno šta neko oseća o svom self – konceptu. Identitet se može definisati kao svesnost osobe o tome ko je i kuda ide; omogućava osobi da doživljava sebe kao posebnu i nezavisnu ličnost, da bude svesna svog telesnog stanja, polne zrelosti, drugih ljudi i društva u celini; da bude svesna svog odnosa prema drugima. Identitet omogućava adolescentu da realno sagleda šta je on, šta drugi misle da on jeste, šta se od njega očekuje i šta on može. Što znači da su najčešća pitanja koja adolescent postavlja “Ko sam ja?”, “Šta želim da radim?”, “U šta mogu da verujem?”, “Kako da se uklapam u društveno okruženje” i sl. U toku formiranja identiteta u ovoj fazi često može doći i do krize stvaranja istog. Krizu ideniteta kod adolescent prate: strah, strepnja, agresivno ponašanje, zbunjenost, osećanje usamljenosti, sve do pojave ozbiljnih simptoma koji mogu da poprime izgled neuoritčnih i težih oblika ispoljavanja u ponašanju.

Biti nezavistan u ovom period života znači mnogo više za adolescenta od osećati se nazavisnim. Nezavisnost obavezuje adolescenta na donošenje odluka i biranja najboljih puteva za njihovo ostvarenje. Sam taj proces prate razne, burne  promene raspoloženja. Ispoljavanje raznih, značajnih i brzih promena u raspoloženju su veoma karakteristične za ovaj period života. Promena tela, načina mišljenja, odnosa sa drugima uznemiruju adolescente koji ih često doživljavaju kao zastšujuće.

Emocionalna nestabilnost deo je ovog perioda života. Ona je uzrokovana već gore navedenim razlozima kao i pojačanom hormonskom aktivnošću.  Ono što je važno jeste ostati povezan sa detetom u ovom period i razumeti ga.

 

Reference:

Bojanin, S., Popović Deušić, S. (2012.) Psihijatrija razvojnog doba

Tekst priredila: Mirjana Markovic, psiholog

You Might Also Like