Deca Sportisti

SPORTSKA PSIHOLOGIJA I MLADI

Children playing football

Children playing football

Sport igra ključnu ulogu u psihofizičkom razvoju dece kroz sportske aktivnosti. Psiha je takođe uključena u ovaj proces a domen sportske psihologije predstavlja praktičnu aplikaciju,primenu psiholoških principa u sportskom setingu tj. okruženju I pruža sportistima alate I tehnike kako da budu još bolji na terenu i van njega. Naravno ova znjanja nisu ogranicena samo na sportiste i mohu ih koristiti svi u različitim oblastima života. Kroz podršku sportskog psihologa, deca mogu naučiti kako prevazići prepreke i izazove, te razvijati mentalnu snagu i otpornost koja će im pomoći u svim aspektima života. Evo kako deca mogu imati koristi od sportske psihologije:

  1. Upravljanje emocijama: Kroz sportsku psihologiju,deca se uče kako da prepoznaju i upravljaj svojim emocijama na terenu. Ovo im pomaže da se nose sa stresom,anksioznošću i pritiskom koji često prate takmičenja. Nauče da ostanu smireni i koncentrisani,što pozitivno utiče na njihove sportske performanse.
  2. Samopouzdanje: Sportska psihologija pomaže deci da razvijaju pozitivno mišljenje o sebi i svojim sposobnostima. Kroz vežbe samopouzdanja deca postaju svesna svojih jakih strana i postižu bolje rezultate. Ovo samopouzdanje se prenosi i na svakodnevni život doprinosi njihovom opštem emocionalnom razvoju.
  3. Timski duh: Učestvovanje u sportskim aktivnostima podstiče decu da razvijaju timsku svest i saradnju. Sportska psihologija pomaže im da razumeju važnost zajedničkog rada komunikacije i podrške članova tima. Ovi koncepti se lako primenjuju i van sportskog terena poboljšavajući socijalne vještine i odnose sa vršnjacima.
  4. Postavljanje ciljeva: Deca koja su uključena u sportsko-psihološki rad kroz koji uče tehnike i određene veštine i znanja takođe nauče kako da postavljaju realne i ostvarive ciljeve. Ova veština im pomaže da budu fokusirana na kontinuirani napredak i da se ne obeshrabre ako se suoče sa neuspehom, nauče da vrednuju svoje napore i napredak što gradi osjećaj postignuća i veće zadovoljstvo sobom i svojim napredovanjem.
  5. Koncentracija i fokus: Sportske psihologija razvija veštine koncentracije i fokus kod dece. Deca nauče kako da se usmjere na bitne zadatke i ignorišu distrakcije. Ovo je veoma korisno u svim aspektima života bilo da se radi o školi,poslu ili drugim aktivnostima.
  6. Otpornost na neuspeh: Ova oblast psihologije pomaže djeci da razvijaju mentalnu snagu i otpornost prema neuspehu. Nauče kako da se nose sa porazima, prepoznaju ih kao priliku za učenje i motivišu se da nastave da rade na svojim veštinama.

Kroz saradnju sa sportskim psihologom, deca imaju priliku da razviju ovakve ključne veštine koje će im pomoći da postanu uspješni sportisti i, što je još važnije, da izrastu u samopouzdane, disciplinovane i emocionalno stabilne osobe.

Sportska psihologija se koristi na svim nivoima bavljenja sportom i nikako nije ograničena samo na profesionalni sport. Ona može biti od koristi i osnovcima i srednjoškolcima kao i predškolskom uzrastu. Takodje je važno napomenuti da je od izuzetnog značaja i za trenere i roditelje, koji su najvažnija karika u razvoju dece i njihovih sportskih postignuća. Jako je važno da oni mogu adekvatno da prate ovaj dečiji razvoj, pomažu ga i nikako mu ne otežavaju na tom putu.

Na narednim stranama i tekstovima cemo obradjivati neke od ovih tema,kako biste se upoznavali sa domenima sportske psihologije i ušli u divan svet samootkrivanja i napredovanja i sve boljeg razumevanja,rasta i razvoja.

Autor teksta: Uroš Bićanin, psiholog

You Might Also Like