Da li izolacija pospešuje socijalnu anksioznost u regionima zaraženim COVID-om 19? Nacionalna studija iz perspektive SOR-a

Free PMC article

Autori: Lei Zheng, Miao Miao, JiYoon Lim, Maorui Li, Shu Nie, Xiaojun Zhang

          

Mere izolacije su široko korišćene u cilju kontrole i prevencije prenošenja virusa u regionima koje je zahvatila pandemija. Međutim, psihološki efekti izolacije su zanemareni i teoretska istraživanja o njima zaostaju za praksom. Cilj sadašnje studije je da se bolje razumeju mehanizmi socijalne ankisiznosti u regionima u kojima je prisutna pandemija i gde su uvedene karantinske mere. Istraživanje je vršeno na osnovu konceptualnog okvira  stimulus-organizam-odgovor (SOO/SOR – stimulus-organism-response). U skladu sa tim, ova studija istražuje na koji način mere izolacije i psihološko distanciranje utiču na socijalnu anksioznost. Analizirani su kineski nacionalni podaci za dobijanje rezultata. Rezultati beleže sledeće: (1) psihološka distanca je proporcionalna težini pandemije COVID-a 19 i socijalnoj anksioznosti;  (2) izolacija je pospešila štetnost uticaja pandemije na socijalnu anksioznost i (3) mere karantina izazvale su uticaj psihološke distance na socijalnu anksioznost. Zaključak je da izolacija, posmatrana u okviru SOO (SOR) modela, pospešuje socijalnu anksioznost u regionima zahvaćenim pandemijom, a da posredničku ulogu u tome ima psihološko distanciranje.

Tekst priredila: Mina Gojak, student psihologije