Spavanje je netipično za neurorazvojne poremećaje kod novorođenčadi i mališana: Studija unakrsnog sindroma

AutoriDeanD’Souza, HanaD’Souza, KláraHorváth, KimPlunkett, AnnetteKarmiloff-Smith

Novo istraživanje, objavljeno u časopisu „Research in Developmental Disabiliti“, otkriva da su Daunov sindrom, sindrom Fragilnog X i Vilijamsov sindrom povezani sa poremećajem spavanja kod vrlo male dece i da san igra presudnu ulogu u razvoju jezičkih veština ove dece. Upoređivali su veličinu vokabulara i obrazac spavanja 75 mališana sa jednim od ovih neurorazvojnih poremećaja sa vokabularom i obrascem spavanja 30 dece tipičnog razvoja u istoj dobi.

Otkriveno je da je san poremećen kod dece sa sva tri neurorazvojna poremećaja. U proseku su deca tipičnog razvoja spavala oko 50 minuta duže tokom noći od dece sa neurorazvojnim poremećajima. Takođe su tokom noći bili manje vremena budni. Deca tipičnog razvoja su tokom noći bila budna u proseku oko 3 minuta, a deca sa neurorazvojnim poremećajima oko 30 minuta duže. Studija je takođe otkrila da što duže deca sa neurorazvojnim poremećajima  spavaju noću imaju više reči u rečniku.  Dokazali su da spavanje bitno utiče na učenje i pamćenje. Napominju da su potrebna dalja istraživanja kako bi se otkrilo da li će rane intervencije za poboljšanje obrazaca spavanja dece sa neurorazvojnim poremećajima biti jednako korisne za njihove jezičke veštine kao i intervencije koje se primenjuju kasnije u njihovom razvoju a odnose se na učenje jezika.

Tekst priredila: Sanela Raičević, defektolog- logoped