Studija o povezanosti anoreksije nervoze i roditeljske vezanosti za decu u periodu detinjstva i adolescencije

Free article

Autori: A M H Albinhac, F A M Jean, M P Bouvard

Uvod: Anoreksija nervoza predstavlja ozbiljan i kompleksan poremećaj ishrane koji se uglavnom javlja kod adolescenata. To je jedan od najsmrtonosnijih psihijatrijiskih poremećaja. Uzimajući u obzir višefaktorsku prirodu anoreksije nervoze, bitno mesto porodice i rastući interes za teoriju afektivne vezanosti (atačmenta) kod anoreksije nervoze, roditeljska povezanost se dovodi u pitanje. Glavni cilj istraživanja je da se analizira roditeljska povezanost u populaciji ece i adolescenata sa anoreksjom nervozom. Drugi predmet je bio da se ispitaju razlike prema starosnij grupi.

Metod: Realizovan je pilot studija u Bordou u periodu od juna 2005. do aprila 2017. godine. U istraživanje je uključeno dvadeset i pet mladih devojaka sa anoreksijom nervozom, starosti od deset do sedamnaest godina, koje su hospitalizovane na odeljenju dečje i adolscentne psihijatrije i odeljenju poremećaja ishrane, podeljene u dve grupe: predpubertetska deca koju čine do četrnaest godina i pubertetsku grupu za decu od četrnaest do sedamnaest godina. Sastali smo se  sa svima individulano, da bismo ispunili serije upitnika koji uključuju instrument roditeljske povezanosti (za procenjivanje atčmenta (afektivne vezanosti), zatim mini internacionalni neuropsihijatrijski intervju za decu i adolescente ( za otkrivanje prisustva komorbiditeta) i strukturisan upitnnik za sakupljanje uopštenih podataka za anoreksiju nervozu.

Rezultati: Rezultati prikazuju visoku roditeljsku brigu, visko majčinsku i očevu preteranu zaštitu u kojoj je  predominantan ,, optimalnim’’ roditeljski stil, koji prai ,,privrženog ograničenja’’. Značajne razlike su posmatrane kod ispitanika sa anoreksijom nervozom sa majčinskom preteranom zaštitom (P= 0.011) i očinskom ( P= 0.085) kod dece u pubertetu u porđenju sa decom prepuberteta. U analizi postoji pozitivna korelacija između majčinske zaštite i godina deteta i negativna korelacija između roditeljske brige i trajanju poremećaja. Štaviše, postoje značajne i pozitivne korelacije između majčine zaštite i stadijum tj.trajanja dijagnoze i postoji korelacija između preterane roditeljske zaštite i indeksom telesne mase.

Zaključak: Ova studija otkriva procenu o rofiteljskoj toploti i razumevanju, preterano zaštitnoj majci i ocu koji podstiče autonomiju. Postoji majčina i očeva preterana zaštita u pubertetskoj anoreksiji nervozi u poređenju sa stanjem pre puberteta. Rezultati sugerišu značaj analize stila roiteljstva, prema rezulatatima instrumenta o porodičnom povezanosti i značaj razvoja porodične terapije kod anoreksije nervoze.

 

Tekst priredila:  Mina Gojak, student psihologije