Korisni linkovi

Vodič za učenje
Priručnik nudi informacije koji su najčešće uzroci nemogućnosti da se spremi ispit.
Priručnik za rad sa porodicama dece sa smetnjama u razvoju
Priručnik namenjen stručnjacima
Suicidnost kod dece i adolescenata
Priručnik za stručnjake i roditelje.
Vodič kroz zakon o zabrani diskriminacije – priručnik za učenike
Ovaj Priručnik će vam pomoći razumeti univerzalnu vrednost zabrane diskriminacije i zaštititi sebe ili druge od bilo kakvog oblika diskriminacije.
Protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja
U ovom protokolu dobićete informacije kako da prepoznate zlostavljanje i zanemarivanje deteta, kako da izvršite prijavu sumnje na zlostavljanje i zanemarivanje deteta
Skup alata za pomoć adolescentima da napreduju.
Radi se o unapređenju mentalnog zdravlja, prevenciji mentalnih bolesti i suzbijanju samopovređivanja i drugih rizičnih oblika ponašanja među adolescentima.
Nacionalna platforma, u Srbiji, za prevenciju nasilja koja uključuje decu.
Platforma na jednom mestu integriše sve potrebne aspekte temeljne prevencije i alate za suzbijanje nasilja koje uključuje decu.
Seksualno nasilje – priručnik za decu i mlade.
U ovom priručniku možeš da saznaš kako da prepoznaš “opasnost”, koja su tvoja prava, šta je seksulano uznemiravanje a šta seksualno ucenjivanje.
Prijava nasilja
Na ovom linku možete prijaviti svaki oblik nasilja koji uključuje maloletna lica (bilo da su žrtve ili počinioci).
Deca sa smetnjama u razvoju.
Ova publikacija, podržana od strane UNICEF-a i izdata od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, namenjena je stručnjacima, ali će biti korisna i svima koji se bave zaštitom dece sa smetnjama u razvoju i drugim ranjivim grupama dece.