Anksioznost i depresija

Digitalni mediji, anksioznost i depresija kod dece

Autori: Elizabeth Hoge, David Bickham,  Joanne Cantor Postoji rastuća zabrinutost od uticaja digitalnih tehnologija na dečje emotivno zdravlje, posebno u vezi straha, anksioznosti i depresije. O dvema kategorijama mentalnog zdravlja, anksioznosti…