ONLINE PROGRAM (PSA)

Online program igara za decu sa poremećajem iz spektra autizma (PSA) je namenjen svima koji rade sa decom iz PSA. Pored toga, sprovođenje igara iz programa se pokazalo veoma uspešnim i kod dece kod koje je primećeno da imaju problem u socijalnoj interakciji a nemaju uspostvljenu dijagnozu.

Višegodišnje iskustvo u dijagnostikovanju i praćenju dece sa PSA poslužilo je kao osnova da se napravi ovaj program. Vodili smo se time da autizam karakteriše deficit u socijalnoj komunikaciji i socijalnoj interakciji, što podrazumeva deficit u socijalno-emocionalnom reciprocitetu, u neverbalnoj komunikaciji kada dete treba da ostvari socijalnu interakciju kao i deficit u razvijanju i održavanju veza sa drugim osobama.

Igre iz programa su fokusirane na tri segmenta:

  • Stvaranje i održavanje interaktivne pažnje između deteta i roditelja ili teraputa
  • Razvoj neverbalne komunikacije
  • Razvoj verbalne komunikacije

Igre u programu su podeljene na 3 nivoa i namenjene su deci sa različitim nivoima funkcionisanja.
Program traje 6 meseci. Podrazumeva:

  • Pristup svim video snimcima koji sadže 52 igre
  • Pristup uputstvu kako početi sa igrama i kako ih primenjivati
  • Kraći pristup smernicama stručnom kadru kako prepoznati PSA na ranom uzrastu
  • 6 online konsultacija koje se odnose na praćenja deteta od strane stručnih lica

Program mogu koristiti svi koji rade sa decom sa PSA: roditelji, terapeuti, asistenti saradnici, vaspitači.

Na ovom vebinaru možete pogledati kako program izgleda i kako je program pomogao roditeljima i defektolozima u radu sa decom iz PSA:

Cena programa je 24.500rsd ili 210€

Autori programa:
Mirjana Marković, klinički psiholog
Ivana Živković, psiholog i roditelj deteta sa PSA