Browsing Tag

Autizam može uticati

Autizam Istaknuto

Kako i kada treba intervenisati kod ponavljaujćeg/repetitivnog ponašanje kod dece sa autizmom?

Poremećaj autističnog spektra uključuje dva ključna deficita: problem sa socijalnom komunikacijom i ograničeno i ponavljajuće ponašanje. Terapije za poboljšanje kritičnih socijalnih komunikacijskih veština su brzo napredovale. S druge strane, istraživačima je manje jasno da li i kada treba da intervenišu zbog ograničenog i ponavljajućeg ponašanja. Ovo mišljenje proizilazi iz značajnog nedostatka razumevanja zašto se  ograničena i repetitivna ponašanja razvijaju, kao i koji su mehanizmi koji su u osnovi i kako njima upravljati. Neka ponašanja mogu imati skrivene koristi za osobe…

Continue Reading

Adolescenti Autizam Deca Istaknuto

Strategije ponašanja osoba sa poremećajem iz spektra autizma

,,Kad bi samo znao koliko je tvoje ponašanje izazovno za mene… nositi parfem, a ne reći šta misliš. ’’— Ven Loson Ponašanje je sve što radimo – označava kako ćemo se poneti u nekoj situaciji. Uvek postoji razlog zašto se ponašamo onako kako se ponašamo. Uzećemo piće jer smo žedni, smejemo se jer želimo da budemo prijateljski raspoloženi, plačemo jer smo tužni. Često je ponašanje odgovor na našu okolinu ili na one oko nas. Možda vidimo nekoga ko je tužan…

Continue Reading