Browsing Tag

odrasli sa autizmom

Adolescenti Autizam Deca Istaknuto Roditelji

Strategije komunikacije sa osobama koje imaju poremećaj iz autističnog spektra

Možete pročitati prethondi tekst koji više govori o tome kako komuniciraju ljudi sa poremećajem iz spektra autizma na ovom linku Strategije Postoji mnogo alata koji mogu pomoći autističnim osobama da razviju svoje jezičke i komunikacione veštine. Logopedi i patolozi su  vodeći  stručnjaci u proceni individualnog razumevanja i upotrebe jezika i mogu pružiti informacije o nivou razvoja jezičkih veština. Oni takođe pružaju podršku u planiranju intervencije i savetovanu po pitanju upotrebe strategija koje se najbolje mogu koristiti za podršku razvoju komunikacionih…

Continue Reading