Usluge

Osnovna delatnost Centra za dečiju psihologiju  je unapredjenje mentalnog zdravlja dece i adolescenata, lečenje psiholoških poremećaja i prevencija mentalnih poremećaja kod mlađih. U obavljanju svoje delatnosti Centar za dečiju psihologiju pruža preventivne, psihodijagnostičke, psihoterapijske i edukativne usluge. Pored osnovnih usluga Centar organizuje društvene manifestacije, edukativne i savetodavne radionice i sprovodi različite projekte u cilju razvoja mladih u zemlji.

Centar pruža i usluge online savetovanja putem Skype.

Centar za dečiju psihologiju je posvećen pružanju psiholoških usluga visokog kvaliteta  deci, adolescentima i njihovim porodicama.