Deca

Norme urednog razvoja govora deteta u trećoj godini

U trećoj godini života deca postaju pričljivija, njihov rečnih je znatno veći i često ponavaljaju ista pitanja. U nastavku pogledajte koje su norme urednog razvoja govora trogodišnjaka: 

 • Razume razliku u značenju “idi-stani”, veliko-malo”, “gore-dole”
 • Izvršava 3 naloga
 • Razume pitanja: Šta leti, skače, pliva?
 • Postаvljа pitаnje: Ko, Štа?…
 • Za većinu stvari oko sebe  ima reč, imenuje jednostavne radnje
 • Razume 3 predloga( na, u, pored)
 • Detetova najbliža okolina ga razume većinu vremena 
 • Imenuje predmet koji želi 
 • Može dа broji do tri
 • Sebe zove imenom
 • Može dа upoređuje određene boje
 • Znа dа recituje pesmicu i priča doživljaje
 • Pokаzuje prstimа koliko imа godinа, kaže svoj pol
 • Počinje da uspostavlja dominantnost ruke
 • Prаvilno crtа krug
 • Upotrebljava od 500 do 1000 reči
 • Pravilno izgovara glasove: A, E, I, O, U, J, V, P, B, T, D, K, G, F, H, M, N, NJ
 • Na uzrastu od 3,5-4,5 godine bi trebalo da savlada i izgovor glasova S, Z, C, Š, Ž, L
 • Dopuštena odstupanja: S, Z, C, Š, Ž, L, Ć, Č, DŽ, Đ, LJ, R
 • Upotrebljava zamenice i množinu, koristi zamenicu JA
 • Upotrebljаvа priloge, predloge i prideve
 • Pridružuje se grupno vođenoj igri “Ringe raja”, često se igra “kao bajagi” igara( prodavac, vaspitač, doktor)
 • Koristi negаtivne rečenice, koristi učtive fraze: molim, hvala, izvini
 • Samo se oblači, noću je suvo.

 

Odstupanja od razvojnih normi:

Ako  dete ne izvršava složene naloge, ne povezuje dve reči,  ako je govor nerazumljiv bliskim osobama, ako je rečnik oskudan, a rečenice gramatički nepravilne, ukoliko je simbolička odnosno “kao bajagi” igra odsutna , ukoliko je dete stalno u pokretu ili je pak motorno nespretno, sapliće se i često pada, ako je dete agresivno prema sebi i drugima, obavezno odvedite dete kod pedijatra. Takođe je na ovom uzrastu  moguća pojava zamuckivanja. Ukoliko vas to zabrinjava obratite se logopedu koji će vam dati stučan savet.  

Svako odstupanje od razvojnih normi ne mora nužno da bude pokazatelj kašnjenja u razvoju. Razvojne norme nisu strogi pokazatelji trenutnog stanja razvoja deteta. Isto tako one ne predstavljaju pokazatelje šta dete mora da postigne u određenom uzrastu.

 

Recenzije:

Kostić, Đ & Vladisavljević, S. (1995). Govor i jezik deteta u razvoju (Language and speech in child development). Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, Beograd.

Kristal, D. (1996.). Kembrička enciklopedija jezika. Beograd: Nolit.

Mirjana Ašković, Nikola Atanacković, Ivan Ivić, Jadranka Novak (2004.), Razvojna mapa,pregled osnovnih prekretnica u mentalnom razvoju dece od rođenja do 6-7 godine, Beograd: Kreativni centar

 

Tekst priredila: Sanela Raičević, dipl.defektolog-logoped

Slični postovi