Roditelji

Saveti za roditelje dece koja mucaju

Razgovarajte sa svojim detetom polako, praveći češće pauze.

Pustite dete da izražava vlastite ideje, jer će tada puno slobodnije govoriti nego u situacijama kada mu postavljate pitanja.

Obraćajte pažnju na sadržaj onoga što dete govori , a ne na način govora.

Tokom dana odvojite vreme da se potpuno posvetite detetu. Tokom odrastanja to može da postane vreme tokom kojeg će detetu biti prijatno da govori o svojim osećanjima i skustvima.

Nastojte da svi članovi porodice detetu daju poruku da ga slušaju i da imaju dovoljno vremena za ono što želi da kaže. Smanjite kritike, svoj brzi govor, prekidanja i previše pitanja.

Čineći dobre stvari za dete podstičete njegovo samopouzdanje, čime možete pomoći da govor deteta bude tečniji.

Preporuka za posetu logopedu

Ukoliko dete povremeno pravi pauze, okleva ili ima poštapalice npr. pa, a, mm…i/ ili ima kratka ponavljanja glasova, slogova ili kratkih reči što se uglavnom ispoljava kada je dete umorno, uzbuđeno ili govori o nekim  novim ili kompleksnim temama, postavlja ili odgovara na pitanja, upućuje se kod logopeda jedino ako su roditelji zabrinuti povodom toga.

Ukoliko dete učestalo ponavlja glasove, slogove ili kratke reči npr. pa-pa-pa-patka, ima grimase na licu, žmirka; ako se ispoljava u sličnim govornim situacija kao u prethodno navedenom i češće je prisutno, ukoliko traje 6 do 8 nedelja, roditelji bi trebali da se obrate logopedu.

Ukoliko dete vrlo često ponalja glasove, slogove ili kratke reči, produžava glasove i ima zastoje(blokade)u govoru , grimase, trzaje tela; ukoliko je prisutno u većini govornih situacija i dete oseća stid i strah od govora, logopeda treba što pre posetiti.

 

  Autor teksta:  Sanela Raičević, dipl. defektolog-logoped

Centar pruža i usluge online savetovanja putem Skype za decu i roditelje iz unutrašnjosti i inostranstva.

You Might Also Like