Roditelji

Da li su savetovanje i psihoterapija potrebni detetu?

Postojanje problema kod deteta ne znači nužno i uključivanje u tretman. Važno je utvrditi izvor problema, ko može da se menja i kakva vrsta promene je potrebna. Uključivanje u terapiju nekada predstavlja stigmu za dete, ima negativan uticaj na samopoštovanje deteta (doživljaj stida, sramote, neuspeh (ovo važi i za odrasle) i može da provocira strah kod deteta. Ako je dobit slaba, a stopa spontanog oporavka za problem visoka, bolje je reći detetu i roditeljima da problem nije za tretman, da je u pitanju normalno razvojno ponašanje, što može motivisati porodicu da samostalno reši problem.

Uključiti dete u psihoterapijski proces, kontatkriati psihologa ili psihoterapeuta kada :

  • problem zadovoljava dijagnostičke kriterijume
  • stabilan, trajan ili se pogoršava
  • postoji rizik dugoročnih negativnih posledica za buduće funkcionisanje deteta
  • jaka motivacija za tretman
  • problem je važan za dete i porodicu
  • postoje efikasne terapije za dati problem, dobra prognoza.

Kada ne uključujemo dete u psihoterapijski proces:

  • ponašanje je u skladu sa uzrasnim, razvojnim normama
  • ponašanje deteta odgovara sredinskim normama i modelima ponašanja u okolini
  • visoka stopa spontanog oporavka.
Centar pruža i usluge online savetovanja putem Skype za decu i roditelje iz unutrašnjosti i inostranstva

Slični postovi