Adolescenti Istaknuto

Šta je adolescencija?

Naziv adolescencija potiče od latinske reči adolescere sa značenjem preći u odraslo doba, odrasti. Adolescencija je bio-psiho-socjalni stadijum razvoja izmedju detinjstva i odraslog životnog doba. Predstavlja prelazni životni period koji se nastavlja na detinjstvo i počinje prvim znacima puberteta; završava se kada osoba dostigne odgovarajući nivo zrelosti i nezavisnosti. Prema tome, to je period prelaska iz nezrelosti detinjstva u zrelost odraslog doba. Uobičajno je da pubertet označava više telesne i fiziološke promene i traje tokom 11, 12 i 13. godine života. Sama adolescencija je manje jasno definisana i predstavlja psihosocijalni aspekt ovog perioda. Ne postoje određeni događaji ili granica koji bi označavali kraj detinjstva i početak adolescencije. Smatra se da se prelazak iz detinjstva u adolescenciju sastoji od niza promena koje se postepeno odigravaju a obuhvataju aspekte individualnog ponašanja, osećanja, razvoja i odnosa. Te promene su biološke, kognitivne, socijalne i emocionalne i univerzalne su za sve adolescente dok su indivudalna zbivanja veoma različita i variraju od pojedinca do pojedinca, zbog čeka i sama dužina adolescencije varira, nije jasno određena i može da uključi period od 11-12.godine, pa do 20.ili čak 25.godine.

Recenzija:

Bojanin, S., Popović Deušić, S. (2012.) Psihijatrija razvojnog doba

Tekst priredila : Mirjana Markovic, psiholog

Slični postovi