Deca

Norme urednog razvoja govora u četvrtoj godini

U ovom periodu života podrazumeva se da dete već govori. U nastavku pogledajte koje su norme urednog razvoja govora četvorogodišnjaka:

 • Govori punim rečenicama
 • Govor je razumljiv
 • Daje tačan odgovor na pitanja “Šta radiš kada si: “Gladan?” “Pospan?”, “Žedan ?”
 • Odgovara na jednostavna pitanja “Ko”, “Šta”, “Gde” i “Zašto”?
 • Priča o nečemu što mu se nedavno dogodilo, pravilnim redosledom
 • Govori vam o aktivnostima iz vrtića i druženjima s prijateljima

Rečnik u ovom periodu sаdrži od 1200 do 1500 reči. Potrebno je da dete pravilno izgovara sledeće glasove : A, E, I, O, U, J, V, P, B, T, D, K, G, F, H, M, N, NJ, S, Z, C, Š, Ž, L. Sa 4,5-5 godina bi trebalo da pravilno izgovara i glasove Ć, Č, DŽ, Đ, LJ I R

Dopuštena odstupanja:  Š, Ž, Ć, Č, DŽ, Đ ( u praksi se na ovom uzrastu pokazalo i često odstupanje u izgovoru glasova  L, LJ i R).

Takođe, u ovom periodu dete:

 • Broji do pet
 • Pokаzuje levu i desnu strаnu
 • Znа dа nаcrtа kvаdrаt
 • Znа pesmice od dve i tri strofe
 • Imitirа govor i ponаšаnje odrаslih
 • Pаžnjа detetа tj. njegovа igrа može dа trаje do 10-аk minutа
 • Igrа se izmišljenih igаrа
 • Više se služi dominantnom rukom
 • Znа dа rаzlikuje suprotnosti ( veliko- mаlo, bаtа- sekа, otvoreno-zаtvoreno, puno-prаzno..)
 • Prаvilno upotrebljаvа prošlo vreme: Video, sedeo, išаo…
 • Pričа priču nа osnovu slikа
 • Kooperativno je u igri sa drugom decom

U ovom peruodu uspostavljena je kontrola sfinktera.

 

Odstupanja od razvojnih normi:

Ako dete ima nerazumljiv govor, ukoliko su izraženija odstupanja od pravilnog izgovora glasova , ako je rečnik oskudan, a rečenice kratke i gramatički nepravilne, ukoliko vas ne zasipa pitanjima, ukoliko je prisutna izraženija nefluentnost govora, odnosno ukoliko dete muca, obavezno se obratite logopedu.

Svako odstupanje od razvojnih normi ne mora nužno da bude pokazatelj kašnjenja u razvoju. Razvojne norme nisu strogi pokazatelji trenutnog stanja razvoja deteta. Isto tako one ne predstavljaju pokazatelje šta dete mora da postigne u određenom uzrastu.

 

Recenzije:

Kostić, Đ & Vladisavljević, S. (1995). Govor i jezik deteta u razvoju (Language and speech in child development). Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, Beograd.

Kristal, D. (1996.). Kembrička enciklopedija jezika. Beograd: Nolit.

Mirjana Ašković, Nikola Atanacković, Ivan Ivić, Jadranka Novak (2004.), Razvojna mapa,pregled osnovnih prekretnica u mentalnom razvoju dece od rođenja do 6-7 godine, Beograd: Kreativni centar

 

Tekst priredila: Sanela Raičević, dipl.defektolog-logoped

 

 

 

Slični postovi