Deca

Šta je senzorna soba?

Senzorna soba je interaktivna soba opremljena odgovarajućom opremom koja potpomaže  stimulaciju čula sluha, vida, dodira i mirisa. To je mesto gde osobe sa poremećajem senzorne integracije mogu da istraže i razviju svoje senzorne veštine, da se relaksiraju i oslobode napetosti. Opremu kontroliše terapeut tako što dozira stimuluse za svako čulo prilagođavajući ih individualnim potrebama svakog korisnika. Tretmane sprovode defektolozi koji su prošli specijalnu obuku za ovaj vid terapije.

Kako je opremljena senzorna soba?

Senzorna soba je opremljena mekanim zidnim i podnim oblogama, strunjačama i jastucima. Od drugih elemenata mogu se naći elementi za vizuelnu stimulaciju kao što su tube ispunjene vodom kroz koje se kreću loptice različitih boja i zajedno sa mehurićima stvaraju poseban vizuelni efekat. Ukoliko se tube dodiruju mogu se osetiti vibracije, a ukoliko se na njih prisloni uvo mogu se čuti zvuci koji potiču od mehurića. Svetlost u tubama se može menjati i preko tastera, tako da je njihova funkcija višestruka i interaktivna. Postoje i svetleća optička vlakna koja stimulišu čulo vida a ujedno se mogu i savijati i  obmotavati oko delova tela. Svetlosni projektori na zidovima stvaraju interesantne projekcije, a rotirajuća disko kugla stvara tačkastu svetlost i različite svetlosne efekte. Zanimljive su i folije poput ogledala koje pojačavaju efekte ostale opreme.

Pored vizuelnih tu se mogu naći i elementi za auditivnu stimulaciju. Izdvaja se vibraciona muzička fotelja sa ugrađenim zvučnikom koji je povezan sa muzičkim uređajem. Ležeći na njoj osećaju se vibracije u ritmu, a može da se sluša i muzika. Postoje i muzičke rukavice gde svaki prst predstavlja posebnu muzičku notu i dodirom bilo koje površine se stvara zvuk. Dete tako može da stvara različite melodije pri čemu može da izabere klavir, gitaru , bubanj ili neki drugi instrument, i kontrolisati tempo i jačinu zvuka. Puštaju se zvukovi iz prirode npr. šum lišća u kombinaciji sa projekcijom na zidu.

Mogu se naći vodeni kreveti koji pružaju masažu različitih delova tela, koji se koriste uz slušanje muzike ili priča. Balanseri se koriste za vežbe ravnoteže, različite ljuljaške i tramboline i bazen sa lopticama koje se puno koriste u radu sa decom iz autističnog spektra a važne su za razvoj čula za ravnotežu.

Za stimulaciju čula mirisa koriste se rasprašivači sa eteričnim uljima, mekane loptice koje ispuštaju miris i “mirišljavo testo” koje budi dečiju kreativnost.

Za koga je namenjena senzorna soba?

Namenjena je radu sa decom i omladinom sa smetnjama u senzornoj integraciji koje se manifestuju kao izbegavanje ili preterano uživanje u dodiru, pokretu, zvukovima ili svetlosnim senzacijama, pre svega sa decom iz autističnog spektra, decom sa ADD-om i ADHD-om, decom sa senzornim oštećenjima, smetnjama u mentalnom i govorno jezičkom razvoju, smetnjama u učenju i problemima u ponašanju.

Kako se odvija tretman?

Tretman se sprovodi kroz igru koja mora biti ciljana i dovoljno motivišuća kako bi dete sarađivalo. Na taj način se dete angažuje u aktivnostima koje zadovoljavaju njegove potrebe i omogućavaju mu da formira adaptivne reakcije neophodne za razvoj funkcija sa kojima dete ima teškoće. Svaka aktivnost mora da ima smisla i da bude usmerena ka nekom cilju. Cilj je da dete može da se igra sa nečim na funkcionalan i konstruktivan način te da tako postane sposobno da svrsishodno oraganizuje svoje ponašanje.

Boravak u senzornoj sobi omogućava deci da razviju senzorne veštine koje će im biti potrebne za život. Stimulišuća i smirujuća atmosfera omogućava poboljšanje koordinacije, unapređuje sposobnosti komunikacije, deluje relaksirajuće na decu koja su stalno u pokretu i usmerava pažnju neaktivne dece.

Bitno je istaći da nije reč o metodi lečenja, već metodi koja stimulacijom čula deci i odraslima sa poremećajem senzorne integracije  treba da omogući da ispolje svoje uspavane potencijale i postignu emocionalni balans. Isto tako senzorne sobe postoje samo u dnevnim boravcima za decu i omladinu ometenu razvoju i Specijalnim osnovnim školama, jer je za njihovo opremanje potrebno izdvojiti poriličnu sumu novca.

Izvor: http://www.eglas.hr/terapijski-rad/senzorna-soba/

Tekst priredila

Sanela Raičević, dipl.defektolog logoped

Slični postovi