Deca

Norme urednog razvoja govora u petoj godini

Kada petogodišnjak  pokrene razogovor nemojte ga prekidati,  poklonite mu pažnju. U produžetku pročitajte koje su norme za uredni razvoj govora u ovom dobu:

 • Govor je u potpunosti gramatičan
 • Definiše jednostavne reči
 • Priča priče po slikama i prepričava ih
 • Izvršava tri uzastopna naloga
 • Prosečno upotrebljava 2000 reči
 • Sa 5,5 godina bi trebalo  pravilno da izgovara sve glasove maternjeg jezika
 • Broji do 10
 • Crta čoveka šematski, seče makazama po liniji, boji crteže
 • Crta krug, kvadrat i trougao
 • Oblači se i skida bez pomoći
 • Počinje da shvata pravila raznih igara
 • Može da se koncentriše na kratke priče i da postavlja pitanja o njima
 • Razume većinu toga što čuje kod kuće i u vrtiću
 • Razume predloge: iza, ispred.
 • Koristi rečenice s puno detalja (Najveća lopta je moja)
 • Lako komunicira sa odraslima i drugom decom
 • Imenuje neka slova i brojeve
 • Razlikuje jutro od večeri
 • Poznaje sva 4 godišnja doba
 • Razlikuje boje.

Odstupanja od normi razvoja:

Ako dete ne može da ispriča kratak sled događaja, ako postoje smetnje u razumevanju složenih jezičkih konstrukcija, ako je govor nerazumljiv, ako je izgovor pojedinih glasova nepravilan, ukoliko se nefluentnost govora(mucanje)  ne gubi i ako postoje teškoće u sporazumevanju sa drugom decom, obavezno odvedite dete kod  logopeda.

Svako odstupanje od razvojnih normi ne mora nužno da bude pokazatelj kašnjenja u razvoju. Razvojne norme nisu strogi pokazatelji trenutnog stanja razvoja deteta. Isto tako one ne predstavljaju pokazatelje šta dete mora da postigne u određenom uzrastu.

 

Recenzije:

Kostić, Đ & Vladisavljević, S. (1995). Govor i jezik deteta u razvoju (Language and speech in child development). Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, Beograd.

Kristal, D. (1996.). Kembrička enciklopedija jezika. Beograd: Nolit.

Mirjana Ašković, Nikola Atanacković, Ivan Ivić, Jadranka Novak (2004.), Razvojna mapa,pregled osnovnih prekretnica u mentalnom razvoju dece od rođenja do 6-7 godine, Beograd: Kreativni centar

Tekst priredila: Sanela Raičević, dipl.defektolog-logoped

Slični postovi