Deca

Norme urednog razvoja govora u šestoj godini

 

Evo šta je potrebno da dete u predškolskom uzrastu ima da bi ispunilo normu urednog razvoja:

 • U rečniku ima preko 2000 reči
 • Pravilno izgovara sve glasove maternjeg jezika
 • Prepoznaje rimovanje reči (npr: “Vidi malu Rosu, sama pere kosu”,  “Kćeri moja Nato, ti si moje zlato”)
 • Vrši analizu i sintezu glasova u reči( Na koje slovo počinje reč SAT? ; Kada kažem M-I-Š šta sam rekla? Koje je poslednje slovo u reči OKO; Od kojih se slova sastoji reč ČAŠA?…)
 • Koristi reči suprotnog značenja( dan- noć, crno-belo…)
 • Zna dane u nedelji
 • Koristi sinonime za veliki broj reči
 • Služi se prosto-proširenim rečenicama
 • Broji do 10 unapred i unazad
 • Sastavlja sliku od 4 dela
 • Orijentiše se u vremenu(dan-noć, jutro, podne, veče, sada, pre , posle)
 • Crta čoveka sa više detalja
 • Zna koja je leva a koja desna ruka
 • Većina dece ume da napiše i pročita svoje ime
 • Prepoznaje slova azbuke i većinu zna da napiše
 • Samostalno je u hranjenju i higijenskim navikama i može mu se poveriti manja suma novca

Detetu  predškolcu, u svojoj šestoj godini,  izgovor glasova bi trebao da bude  u potpunosti u skladu sa sistemom glasova materinjeg jezika.  Dete pravilno i vešto koristi gramatiku materinjeg jezika, govorno-jezički nivo koji je dostignut  preduslov je za početak razvoja čitanja i pisanja, te spremno može da pođe u školu.

 

Odstupanja od normi razvoja:

Ukoliko dete predškolskog uzrasta teško sledi uputstva, teško odgovara na pitanja i teško izražava svoje misli, ne poznaje slova i ne pokazuje interes za učenje, ako pokazuje teškoće u finoj motorici (otkopčavanje, zakopčavanje, nizanje, slaganje), nepravilno drži olovku i ne pokazuje interes za crtanje i/ili pisanje ili mu to predstavlja teškoću, nema razvijenu fonološku svest (ne zna na koje slovo počinje ili se završava  neka reč, ne prepoznaje rime reči) obavezno posetite logopeda.

Svako odstupanje od razvojnih normi ne mora nužno da bude pokazatelj kašnjenja u razvoju. Razvojne norme nisu strogi pokazatelji trenutnog stanja razvoja deteta. Isto tako one ne predstavljaju pokazatelje šta dete mora da postigne u određenom uzrastu.

 

Tekst priredila: Sanela Raičević, dipl.defektolog-logoped

Slični postovi