Deca

Norme urednog razvoja govora u sedmoj godini

Da bi dete krenulo u školu sa urednim razvojem govora potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

 • Aktivno koristi između 3000 i 4000 reči u svom rečniku
 • Vrši analizu i sintezu reči koje se sastoje od većeg broja glasova( zna da reč lopta ima 5 glasova, a reč kišobran 8 glasova, zna koje je prvo a koje poslednje slovo u rečima)
 • Zna da podeli reč na slogove i prebroji reči u rečenici
 • Koristi  složene rečenice
 • Sastavlja priče na zadatu temu, i prepričava priče nakon što ih čuje
 • U potpunosti je ovladalo vremenima
 • Zna da broji do 20 unared i unazad
 • Slike opisuje složenijim pojmovima
 • Koristi veći broj sinonima
 • Zna svoju adresu i broj telefona
 • Samostalno obavlja mnoge poslove u kući
 • Vodi razgovore sa vršnjacima o sličnim iskustvima

 

Odstupanja od normi razvoja

Ukoliko dete školskog uzrasta teško sledi uputstva, teško odgovara na pitanja i teško izražava svoje misli, ne poznaje slova i ne pokazuje interes za učenje, ako pokazuje teškoće u finoj motorici (otkopčavanje, zakopčavanje, nizanje, slaganje), nepravilno drži olovku i ne pokazuje interes za crtanje i/ili pisanje ili mu to predstavlja teškoću, nema razvijenu fonološku svest (ne zna na koje slovo počinje ili se završava  neka reč, ne prepoznaje rime reči) obavezno posetite logopeda.

Svako odstupanje od razvojnih normi ne mora nužno da bude pokazatelj kašnjenja u razvoju. Razvojne norme nisu strogi pokazatelji trenutnog stanja razvoja deteta. Isto tako one ne predstavljaju pokazatelje šta dete mora da postigne u određenom uzrastu.

 

Recenzije:

Kostić, Đ & Vladisavljević, S. (1995). Govor i jezik deteta u razvoju (Language and speech in child development). Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, Beograd.

Kristal, D. (1996.). Kembrička enciklopedija jezika. Beograd: Nolit.

Mirjana Ašković, Nikola Atanacković, Ivan Ivić, Jadranka Novak (2004.), Razvojna mapa,pregled osnovnih prekretnica u mentalnom razvoju dece od rođenja do 6-7 godine, Beograd: Kreativni centar

Tekst priredila: Sanela Raičević, dipl.defektolog-logoped

You Might Also Like