Deca

Šta je autizam?

Autizam je pervazivni razvojni poremećaj koji se karakteriše postojanjem abnormalnog i/ili izmenjenog razvoja govora koji se ispoljava pre uzrasta od treće godine, karakteriše se karakterističnim oblikom patološkog funkcionisanja u oblasti socijalnih interakcija, komunikacije, i postojanjem stereotipnih obrazaca ponašanja.

Da bi se uspostavila dijagnoza autizma potrebno je ispuniti dijganostičke kriterijume za autizam a to su:

 1. Oštećenje socijalnih interakcija koje se manifestuju u najmanje dve od navedenih oblasti.
 • Ovo obuhvata poremećaj neverbalne komunikacije kao što su kontakt očima, izraz lica, položaj tela, gestovi koji su u funkciji regulacije socijalne interakcije;
 • Nemogućnost ostvarivanja vršnjačkih odnosa shodno razvojnom nivou;
 • Izostanak spontanosti, interesovanja i potrebe da se podeli radost;
 • Izostanak socijalnog ili emocionalnog reciproteta.
 1. Oštećenje komunikacije koje se manifestuje u najmanje u jednoj od navedenih oblasti:
 • Kašnjenje ili potpuni izostanak razvoja govora;
 • Kod dece kod koje je razvijen govor, postoji poremećaj sposobnosti da započnu i održe komunikaciju sa drugima;
 • Stereotipna i repetetivna upotreba govora;
 • Izostanak ili izmenjena sposobnost igranja zamišljenih igara ili imitiranje igre drugih.
 1. Restriktivni, repetitivni i stereotipni obrasci ponašanja, interesovanja i aktivnosti, koji se manifestuju u najmanje jednoj od navedenih oblasti:
 • Preokupacija jednim ili više stereotipnih interesovanja koja su patološka ili po intezitetu ili po fokusu;
 • Nefleksibilna privrženost specifičnim, nefunkcionalnim rutinama ili ritualima;
 • Stereotipni i repetitivni motorni manirizmi (lepšranje ruku, uvrtanje ruku ili prstiju, ljuljanje);
 • Stalna preokupacija delovima objekata.

Uslov za ispunjenje dijagnoze autizma jeste da osoba ima ukupno 6 ili više simptoma iz sve tri grupe; najmanje 2 simptoma iz grupe 1; i po jedan simptom iz 2. I 3. grupe.

Dijagnozu autizma uspostavlja stručni tim sastavljen od psihijatra, psihologa i logopeda.

Recenzija:
American Psychiatric Association. Dijagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994.

Tekst priredila: Mirjana Marković, psiholog

Centar pruža i usluge online savetovanja putem Skype za decu i roditelje iz unutrašnjosti i inostranstva.

Slični postovi