Autizam

Autizam u 2016. godini: potreba za odgovorima

Free article Autori: Annio Posar, Paola Visconti Ciljevi: Spektar autističnih poremećaja je doživotno i često razarajuće stanje  koje ozbiljno utiče na socijalno funkcionisanje i samodovoljnost. Etiopatogeneza je verovatno multifaktorska rezultirajući od veoma…